ΕΤΑΝΑΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών του έργου “Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του Περιβάλλοντος”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων. Αρχείο Πρόσκλησης (9ΥΣΒ46ΝΠΜ0-ΝΒΕ)-(23PROC012567969)

2η Πρόσκληση Δημόσια ΠΑΑ 2014-2020

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 Στα πλαίσια της αρθμ.  143/10-04-2023 (ΟΠΣΑΑ M2953931) 2ης πρόσκλησης της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δ.τ. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής …

2η Πρόσκληση Δημόσια ΠΑΑ 2014-2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σ.Μ.Ε. με 3 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφενός λόγω των αυξημένων αναγκών …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σ.Μ.Ε. με 3 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων Διαβάστε Περισσότερα »

ΝΕΟ LEADER (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027)

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2027  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΑΠΤοΚ– LEADER»ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1 / Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 – 2027 Η συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε ΜΑΖΙ  το νέο πρόγραμμα LEADER 2023 – 2027. Παρουσίαση Νέου LEADER απο ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD-LEADER (ΙΔΙΩΤΙΚΑ) Διαβουλεύσεις-Ενημερώσεις

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων   της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»   Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης  Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης  (Κωδικός Πρόσκλησης 63–CLLD.7.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750)    με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»    Η «Αναπτυξιακή  Νοτίου Ηπείρου …

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Αιτήματα πληρωμής Δικαιούχων ΕΠΑλΘ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα αιτήματα πληρωμής δικαιούχων ΕΠΑλΘ για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Επίσης επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα αρχεία προς συμπλήρωση καθώς και οδηγίες αλλά και πρότυπο για την τοποθέτηση πινακίδας έργου.   Συνημμένα αρχεία του Αιτήματος πληρωμής Δικαιούχου ΕΠΑλΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο