ΕΤΑΝΑΜ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων   της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως …

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων», της πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών» της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.     Αρχείο Πρόσκλησης (ΨΓΛΣ46ΝΠΜ0-32Θ)

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) ΤΟΥ ΕΦΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ,  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ …

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης  Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» Η «Αναπτυξιακή  Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού – Αναπτυξιακός Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως …

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων CLLD/Leader

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD LEADER    Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για την αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων ενταγμένων στο ΠΑΑ 2014-2020 . Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5462/22.12.2021 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 από 1.1.2022 οι πληρωμές των δικαιούχων του υπομέτρου …

Αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων CLLD/Leader Διαβάστε Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

1η Πρόσκληση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΑλΘ 2014-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 41/02-09-2021 απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους …

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER της ETANAM A.E OTA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ …

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ και ειδικότερα του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής …

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ Διαβάστε Περισσότερα »

Μετάβαση στο περιεχόμενο