ΕΤΑΝΑΜ

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

1η Πρόσκληση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΑλΘ 2014-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 41/02-09-2021 απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους …

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER της ETANAM A.E OTA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ …

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ και ειδικότερα του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής …

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ Διαβάστε Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Δημοσίων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 87/03-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του …

1η Πρόσκληση Δημοσίων CLLD-LEADER ΠΑΑ Διαβάστε Περισσότερα »