ΕΤΑΝΑΜ

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, και την αριθμ. 81/08.02.2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER   ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 292/28-8-2023 με κωδ.: 19.2_2/M 2953931, 2ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα , Μέτρου 19.2 […]

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ 2014-2020 Read More »

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 12 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ και η διαδικασία διοικητικού ελέγχου. Ο Προσωρινός Πίνακας

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ Read More »

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Οριστικός Πίνακας2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού ΑΕ Αναπτυξιακός ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 143/10.04.2023

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ Read More »

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Προσωρινός Πίνακας2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου- Αμβρακικού ΑΕ Αναπτυξιακός ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 143/10.04.2023 (κωδ.

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης(WetlandLife)

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1751/24-08-2021 Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, με τίτλο «Δραστηριότητες Συνεργασίες», η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης(WetlandLife) Read More »

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΠΑΛΥΘ

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο “Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 “Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” του

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΠΑΛΥΘ Read More »

Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού

Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου δημοσιοποιεί ανοιχτή πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων σε διαδικτυακό σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού, του έργου διακρατικής συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II». Η πρώτη φάση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2023. Καταληκτική

Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού Read More »

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 292/28-08-2023  2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)  Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Read More »

Μετάβαση στο περιεχόμενο