ΕΤΑΝΑΜ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων   της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»   Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης  Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης  (Κωδικός Πρόσκλησης 63–CLLD.7.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750)    με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»    Η «Αναπτυξιακή  Νοτίου Ηπείρου …

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Αιτήματα πληρωμής Δικαιούχων ΕΠΑλΘ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα αιτήματα πληρωμής δικαιούχων ΕΠΑλΘ για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Επίσης επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα αρχεία προς συμπλήρωση καθώς και οδηγίες αλλά και πρότυπο για την τοποθέτηση πινακίδας έργου.   Συνημμένα αρχεία του Αιτήματος πληρωμής Δικαιούχου ΕΠΑλΘ

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων   της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ως …

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων», της πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών» της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.     Αρχείο Πρόσκλησης (ΨΓΛΣ46ΝΠΜ0-32Θ)

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) ΤΟΥ ΕΦΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ,  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ …

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης  Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader   του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»     Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» Η «Αναπτυξιακή  Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού – Αναπτυξιακός Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) …

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Διαβάστε Περισσότερα »

Μετάβαση στο περιεχόμενο