1)            Πρόεδρος Δ.Σ.

                Καλαντζής Νικόλαος του Δημητρίου, Δήμαρχος Δ. Ζηρού           

2)            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.         

                Χασιάκος Χρήστος του Κωνσταντίνου, Δήμαρχος  Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων     

3)            Διευθύνων Σύμβουλος

                Μπούρης Ιωάννης του Βασιλείου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Μέλη Δ.Σ.                          

4)            Τσιρογιάννης Χρήστος του Κωνσταντίνου, Δήμαρχος Δήμου Αρταίων  

5)            Μίγδος Περικλής του Αχιλλέα, Δήμαρχος  Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη      

6)            Βαβέτση Ροζίνα του Βασιλείου, Δήμαρχος  Δ. Νικολάου Σκουφά            

7)            Ζαχαριάς Νικόλαος του Χρήστου, Δήμαρχος  Δ. Πάργας             

8)            Δαρδαμάνης Ιωάννης  του Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Πρέβεζας              

9)            Γούσης Χρήστος του Ευαγγέλου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας       

10)          Βαρέλης Δημήτριος του Θεοδώρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Άρτας       

11)          Κλούμπα Λεμονιά του Κωνσταντίνου, Δ/ντρια Περιφ. Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο