Όλες οι Ανακοινώσεις

Πρόσκληση με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών προκειμένου

Περισσότερα »

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών ΠΑΑ

  Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων της 2ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020   Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ανακοινώνει την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ της

Περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέα Δημόσια Έργα ΠΑΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπεγράφησαν στην  Π. Ε. Άρτας,  οι Συμβάσεις των νέων Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος προσέγγισης CLLD/LEADER, του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων ΠΑΑ 2014-2020

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ  Α.Ε- Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) » με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, και την αριθμ. 81/08.02.2024 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER   ανακοινώνει την

Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων ΠΑΑ Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER. Έχει

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Οριστικός Πίνακας2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε

Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων έργων ΠΑΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης – Προσωρινός Πίνακας2ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 Δράση  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης(WetlandLife)

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1751/24-08-2021

Περισσότερα »

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΠΑΛΥΘ

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο “Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της προτεραιότητας

Περισσότερα »

Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού

Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου δημοσιοποιεί ανοιχτή πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων σε διαδικτυακό σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού, του έργου διακρατικής συνεργασίας

Περισσότερα »

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 292/28-08-2023  2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) 

Περισσότερα »

Πρόσκληση Προμήθειας εξοπλισμού για τον Φιλαρμονικό Σύλλογο Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Ο  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα»

Περισσότερα »

Επιμόρφωση μαθητών στην βιώσιμη αλιεία

Επιμόρφωση μαθητών στην βιώσιμη αλιεία Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υγροβιότοπους», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου και ώρα 16:30-20:30 επίδειξη καλής πρακτικής για την βιώσιμη αλιεία (τεχνική fly

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών του έργου “Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του Περιβάλλοντος”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή

Περισσότερα »

2η Πρόσκληση Δημόσια ΠΑΑ 2014-2020

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 Στα πλαίσια της αρθμ.  143/10-04-2023 (ΟΠΣΑΑ M2953931) 2ης πρόσκλησης της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σ.Μ.Ε. με 3 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων

Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία

Περισσότερα »

ΝΕΟ LEADER (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027)

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2027  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΑΠΤοΚ– LEADER»ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1 / Σ.Σ. ΚΑΠ 2023 – 2027 Η συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε ΜΑΖΙ  το νέο πρόγραμμα LEADER

Περισσότερα »

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων   της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»   Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ –

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης  Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης με τίτλο:«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ –

Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης  (Κωδικός Πρόσκλησης 63–CLLD.7.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5750)    με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν.

Περισσότερα »

Αιτήματα πληρωμής Δικαιούχων ΕΠΑλΘ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα αιτήματα πληρωμής δικαιούχων ΕΠΑλΘ για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Επίσης επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα αρχεία προς συμπλήρωση καθώς και οδηγίες αλλά και πρότυπο

Περισσότερα »

Απόφαση Ένταξης Πράξεων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων   της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader  

Περισσότερα »

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων», της πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών» της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.     Αρχείο Πρόσκλησης

Περισσότερα »

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) ΤΟΥ ΕΦΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Περισσότερα »

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

Δημοσιοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης  Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ –

Περισσότερα »

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”

Περισσότερα »

Αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων CLLD/Leader

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD LEADER    Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για την αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων ενταγμένων στο ΠΑΑ

Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

1η Πρόσκληση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΑλΘ 2014-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ

Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER της ETANAM A.E OTA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία

Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ και

Περισσότερα »

1η Πρόσκληση Δημοσίων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 87/03-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για

Περισσότερα »
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο