1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

1η Πρόσκληση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΑλΘ 2014-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 41/02-09-2021 απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους […]

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας Read More »