ΕΤΑΝΑΜ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” – ΤΑΠΤοΚ – CLLD/leader του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» Η «Αναπτυξιακή  Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού – Αναπτυξιακός Ο.Τ.Α.» (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) […]

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Αλιείας Read More »

Αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων CLLD/Leader

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD LEADER    Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για την αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων ενταγμένων στο ΠΑΑ 2014-2020 . Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5462/22.12.2021 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 από 1.1.2022 οι πληρωμές των δικαιούχων του υπομέτρου

Αλλαγή της διαδικασίας πληρωμών των Ιδιωτικών και Δημόσιων έργων CLLD/Leader Read More »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας

1η Πρόσκληση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΑλΘ 2014-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 41/02-09-2021 απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Αλιείας Read More »

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER της ETANAM A.E OTA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1η Πρόσκληση Δημοσίων Αλιείας Read More »

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ και ειδικότερα του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής

1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER ΠΑΑ Read More »

1η Πρόσκληση Δημοσίων CLLD-LEADER ΠΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 87/03-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΤΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ

1η Πρόσκληση Δημοσίων CLLD-LEADER ΠΑΑ Read More »

Μετάβαση στο περιεχόμενο