Πρόσκληση Προμήθειας εξοπλισμού για τον Φιλαρμονικό Σύλλογο Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Ο  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ”

στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.5 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού, προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών / προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προσφορές έως 22-06-2023 και ώρα 12:00, στα γραφεία του συλλόγου: Κτίριο φιλαρμονικού Συλλόγου Θεσπρωτικού, οδός:  ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΤΚ: 48300 ακολουθεί η αναλυτική πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο