ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων», της πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών» της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

 

 

Αρχείο Πρόσκλησης (ΨΓΛΣ46ΝΠΜ0-32Θ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο