Αιτήματα πληρωμής Δικαιούχων ΕΠΑλΘ (Πράξη ιδιωτικού χαρακτήρα)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα αιτήματα πληρωμής δικαιούχων ΕΠΑλΘ για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Επίσης επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα αρχεία προς συμπλήρωση καθώς και οδηγίες αλλά και πρότυπο για την τοποθέτηση πινακίδας έργου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο