Τίτλος Προγράμματος Ημερομηνία - Τίτλος Δημοσίευσης - Σχετικά Αρχεία
  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ»Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας γυναικείας καραγκούνικης φορεσιάς και σετ ηχητικού συστήματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αδελφότητας Ανωγειατών Φιλιππιάδας και περιχώρων «ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣΠρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας παραδοσιακών Ποντιακών φορεσιών και σετ ηχητικού συστήματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ποντιακού εκπολιτιστικού συλλόγου Νέας Κερασούντας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης για ιδιωτικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ των Νομών Πρέβεζας και ¶ρτας
ΕΠΙΣΤΟΛΗ γνωστοποίησης αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης
Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ¨ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ¨Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας και αγοράς παραδοσιακών φορεσιών «ΗΠΕΙΡΟΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συλλόγου Γραμμενίτσας ¨ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ¨
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  CLLD-LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Δημοσίου Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 583/3-6-2020) Κωδικός Πρόσκλησης 63.1–CLLD.7 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4294) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοσίων Έργων
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΠΣ
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  CLLD-LEADER, ΤΑΠΤοΚΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και φωτοτυπικού μηχανήματος
9/12/2019 Πρόσκληση προμήθειας Η-Υ και Φωτοτυπικού μηχανήματος
9/12/2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ETANAM (Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ – Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υπογραφή Συμβάσεων - Υποδείγματα
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-20201η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 264/26-6-2019)στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020
(Ημ. Έναρξης:2/7/2019 - Ημ. Λήξης:2/12/2019)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης έως 2/12/2019
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ - 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημoσίου Χαρακτήρα των Νομών Πρέβεζας και ¶ρτας
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικές εκδηλώσεις 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 για υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
26/06/2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Φιλιππιάδα 19:00μμ
21/06/2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Κομπότι (Δ. Νικ. Σκουφά) 11:30πμ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή του ΜΥΘΙΚΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑΠρακτικά Ημερίδας - Παρουσίασης του Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή του ΜΥΘΙΚΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»
ΝΕΑ- Πρόσκληση Συνάντησης 15/03/2019
Πρακτικά ημερίδας 15/01/2019
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-20208-2-2019 -- 1η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-2017(B΄4285): Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων
1η τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-2017(B΄4285)
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-202015/11/2018 - Υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης 1ης Πρόσκλησης (M2953931) για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα
Δελτίο Τύπου
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-20201η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εργων Δημοσίου Χαρακτήρα (Αριθμ.Πρωτ.: 87/3-5-2018) Κωδικός Πρόσκλησης M2953931 στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1η Τροποποίηση Οδηγού Διοικητικού Ελέγχου Αιτημάτων στήριξης 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Δημοσίου Χαρακτήρα Μέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Ισοβαθμίας προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση 19.2.4 & 19.2.5 για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΣΑΑ (Αίτηση Στήριξης-Video)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΠΣΑΑ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης της μεθοδολογίας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρο 19.2.4 & 19.2.5 για υποβολή Προτάσεων από Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικούς Συλλογικούς Φορείς (Πολιτιστικούς, κ.α.)
10/05/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΣΕΛΛΟ
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020
22/02/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΜΕ 2018
22/02/2018 ΕΤΑΝΑΜ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ_2018
  CLLD-LEADER ΠΑΑ 2014-2020 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - ΠΑΑ 2014-2020
Περιγραφή Δράσεων Τοπικού Προγράμματος
  27η AGROTICA Ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου – Θεσ/νίκη, 1-4 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟ 2 2 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ 3 2 2018
  Ολοκλήρωση συνεχιζόμενων πράξεων Aξονα 3 και 4 Επείγουσα ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων πράξεων του Αξονα 3 κ 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014 – 2020
Επείγουσα Ενημέρωση - Καταληκτική ημερομηνία 29-06-2018
  Ερωτηματολόγιο για την ομάδα ΜΜΕ Ερωτηματολόγιο για την ομάδα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σχετικά με την επανεξέταση της σύστασης 2003361ΕΚ (ορισμός των ΜΜΕ)
Ερωτηματολόγιο ΜΜΕ
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΠΤοΚ Περιφέρειας Ηπείρου / Διαβούλευση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση ΤΑΠΤοΚ
Νεο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ Περιφέρειας Ηπείρου - Διαβούλευση
Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ
Ενημερωτικό Έντυπο ΤΑΠΤοΚ
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΤΑΠΤοΚ